Startsida

Välkommen till Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap

Är du intresserad av arkeologi, fossiler och paleontologi? Då har du absolut kommit rätt!

Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap (SAFSS) är öppet för alla som har ett intresse i dessa ämnen, oavsett om man är nybörjare eller kanske har hållit på lite längre.
Trots vårt namn så är vi inte heller geografiskt begränsade till enbart södra Skåne.

Vår webbplats är tänkt att vara navet i vårt sällskap. En plats där man snabbt hittar information om allt som är på gång och allt annat som rör SAFSS. Men den är även tänkt att vara en källa till kunskap. På våra webbsidor enbart för medlemmar hittar du spännande och intressanta artiklar om både arkeologi och fossiler. Vår ambition är att webbplatsen ska uppdateras med nytt material varje vecka.

Men vi kommer även att bedriva mer traditionell föreningsverksamhet med intressanta föreläsningar, filmvisning, exkursioner, studiebesök och annat. Vårt program hittar du under rubriken Kalender på toppmenyn ovan.

Fortsätt ned för mer …

Arkeologi

Inom vetenskapen arkeologi studerar man lämningar efter människorna innan den skrivna texten kom till. Föremål och lämningar som grävs fram ligger till grund för tolkningen av vår förhistoria. Arkeologi är ingen exakt vetenskap, men i takt med att det undersökta materialet växer både kunskap och förståelse för våra äldsta kulturer. Inom arkeologin använder man många hjälpvetenskaper. C-14-dateringar (mätning av radioaktivitet), DNA, dendrokronologi (årstidsringar på träd) och osteologi (benlära) är några av de mer vanliga.

Även om människor alltid har intresserat sig för sina förfäder är ämnet arkeologi en relativt ung vetenskap. Riktig fart tog det under 1800-talet, då den tidens vetenskapsmän lade grunden till dateringar och föremålens indelning i olika kulturer.

Det var den danske arkeologen C.J Thomsen som först delade in föremålen (artefakterna) i sten- brons och järnålder, det så kallade Treperiodssystemet. Detta system har sedan förfinats och numera finns det många olika kulturer inom varje period.

I Sverige sker årligen många arkeologiska utgrävningar. Vår fornminneslag och beslut från myndigheterna styr var det slutligen ska ske en utgrävning. De flesta undersökningar är så kallade exploateringsutgrävningar. Dessa sker till exempel när det skall anläggas nya vägar eller byggas nya bostadsområden. En annan typ av utgrävning är den så kallade forskningsutgrävningen. För dessa ansvarar universiteten och de förekommer mer sällan än exploateringsutgrävningarna.                      

Att bli arkeolog är en dröm för många. Yrket kräver fyra års universitetsstudier.

       

Bilden visar Hindsgavl-dolken, av vissa ansedd som Danmarks vackraste flintdolk.

Du hittar mer information om Hinsgavl-dolken på våra sidor enbart avsedda för medlemmar i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap.

Fossil och Paleontologi

Mer text kommer snart …

Bilden visar ett fossil av en Sankt Pers-fisk, funnen på Jylland.