Om Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap

Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap är en ideell förening som grundades vid ett konstituerande årsmöte i Bösarp den 10 februari 2019. Dessförinnan hade ett förberedande möte i oktober 2018 och en arbetsgrupp tagit fram riktlinjerna för sällskapets inriktning och verksamhet.

Verksamheten är inte geografiskt begränsad och trots vårt namn sysslar vi inte med arkeologi och fossiler enbart i södra Skåne. Söderslätt i namnet syftar i stället på området där sällskapet grundades och har sitt nuvarande säte.

Genom exkursioner, föreläsningar och inte minst vår webbplats och sociala media vill vi sprida kunskap och intresse för människans levnadsvillkor, kultur och teknik bland våra medlemmar och en intresserad allmänhet.

I Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap är alla välkomna. Både de med tidigare arkeologisk erfarenhet och nybörjaren. En aktiv och kontinuerligt uppdaterad webbplats ska dessutom se till att de som har svårt att ta sig till våra sammankomster ändå ska kunna tillgodogöra sig ett medlemskap i sällskapet.