Arkeologidagen 2023

Arkeologi och historia i och kring Västra Nöbbelöv

Kom och fira Arkeologidagen med oss i Västra Nöbbelövs byalagsskola!

Arkeologidagen är en nationell temadag för alla som vill upptäcka Sveriges kulturhistoria och lära sig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Dagen har arrangerats över hela Sverige i mer än trettio år.

Läs gärna mer om Arkeologidagen 2023 på Riksantikvarieämbetets webbplats:
www.raa.se/arkeologidagen

Vårt program, söndagen den 27 augusti 2023

På programmet bl a flera föredrag, boksläpp och visning av kyrka och runsten...

13.00 – 13.45
Föredrag av arkeolog Birgitta Åkesson

Arkeolog Birgitta Åkesson håller föredrag om sin nyutkomna bok ”Svärdfejare och runstensresare – den tidiga bybildningen i Vemmenhögs härad”.

Boken presenterar helt nya fakta för flera av de kända fynden från området, som det vikingatida praktsvärdet från Dybäck.

Foto Ulf Bruxe, SHM, CC BY 4.0

13.45 – 14.30
Boksläpp

Boksläpp av boken ”Svärdfejare och runstensresare – den tidiga bybildningen i Vemmenhögs härad”.

Birgitta Åkesson & Claes Lindahl.

14.30 – 15.00
Föredrag av Gustav Tallroth

Gustav Tallroth från Västra Nöbbelöv presenterar äldre kartor över byn Västra Nöbbelöv.

15.15 – 16.00
Föredrag av professor emeritus Lars Larsson

Professor i arkeologi emeritus Lars Larsson håller föredrag på tema ”Fornlämningar och fornfynd, synliga och osynliga, i Västra Nöbbelöv med omnejd”.

16.15 – 17.00
Visning av Västra Nöbbelövs medeltida kyrka och runsten

Björn Möller från Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och professor emeritus Lars Larsson visar Västra Nöbbelövs medeltida kyrka och runsten.

  • Under dagen finns Lotta Wiking på plats och visar hur man spinner med slända.
  • Representanter från Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap finns på plats och informerar om sällskapet. Passa på att bli medlem!

    Ta gärna med egna fornfynd för bedömning.
  • Västra Nöbbelövs byalag serverar fika med hembakta kakor till självkostnadspris under dagen.

Alla är hjärtligt välkomna! Fritt inträde.
Arrangemanget pågår mellan 13.00 – 17.00, söndagen den 27 augusti 2023 i Västra Nöbbelöv.

Adress: Nöbbelövs byalagsskola, Nöbbelöv 97, Skivarp
Se vägbeskrivning och karta nedan.


Ett samarrangemang mellan arkeolog Birgitta Åkesson, hembygdsforskare Claes Lindahl, professor emeritus Lars Larsson, Västra Nöbbelövs byalag och Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap.

 

Tillgänglighet
Skyltad parkeringsplats finns på skolgården och i närheten. Det går även att parkera vid Nöbbelövs kyrka.

För att komma in i skolbyggnaden behöver man gå uppför en mindre trappa. Vid behov finns det hjälp att få för att ta sig uppför trappan.

Toalett finns i skolbyggnaden.

Västra Nöbbelöv är beläget ca 3 km nordöst om Skivarp och ca 1,3 km norr om Mossby.

Västra Nöbbelövs byalagsskola (med adress Nöbbelöv 97, Skivarp) ligger längs med vägen från Mossby, ca 200 m söder om V Nöbbelöv kyrka. Se karta nedan.

Från Trelleborg:
Kör Engelbrektsgatans förlängning österut. Passera igenom Dalköpinge, Gislöv, Södra Åby, Klagstorp, Källstorp och Tullstorp.
Vid T-korset efter Tullstorp , vik av på väg 101 mot Ystad och kör igenom Skivarp.
Vid Mossby, följ sedan vägskylten mot V Nöbbelövs kyrka.

Från Malmö:
Kör väg E65 i riktning mot Ystad och passera förbi Skurup. Ca 6 km öster om Skurup, vik av till höger mot Rydsgård. Strax innan bebyggelsen börjar i Rydsgård, vik av till vänster mot Trunnerup. Kör rakt fram i ca 300 m och sväng sedan av till höger mot Katslösa. Väl framme i Katslösa, följ skyltningen mot Västra Nöbbelöv.

Från Ystad:
Kör väg 9 västerut i riktning mot Trelleborg och passera igenom Svarte. Vid Mossbystrand, vik inte av mot Trelleborg utan följ i stället vägen rakt fram i riktning mot Anderslöv (väg 101).
Vid Mossby, följ sedan vägskylten mot V Nöbbelövs kyrka.