Arkeologidagen 2022

I år är Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap medarrangör vid Arkeologidagen 2022, söndagen den 28 augusti i Bösarp.

Arkeologidagen är en nationell temadag för alla som vill upptäcka Sveriges kulturhistoria och lära sig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Dagen har arrangerats över hela Sverige i mer än trettio år.

Läs gärna mer om Arkeologidagen 2022 på Riksantikvarieämbetets webbplats:
www.raa.se/arkeologidagen

Vårt program

Berättelsen om vikingen som var i tjänst hos kejsaren i Konstantinopel

Välkommen att lyssna till arkeolog Birgitta Åkesson som föreläser på den vikingatida/tidiga medeltida boplatsen i Bösarp utifrån sin bok ”Ansiktet mot världen – den tidiga bybildningen runt Trelleborg”.

  • Visning av funna arkeologiska fynd som är gjorda på boplatsen.
  • Boken finns till försäljning.
  • Medtag gärna egen stol.

Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap finns på plats och informerar om sällskapet.
Passa på att bli medlem i föreningen!

Efter föredraget kan man fika med hembakta kakor i församlingshemmet i Bösarp.
Bösarps Bygdemuseum håller öppet med fina samlingar från forntid till nutid.

Ett samarrangemang mellan arkeolog Birgitta Åkesson, hembygdsforskare Claes Lindahl, Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och Bösarps bygdeförening.

Alla är hjärtligt välkomna! Fritt inträde.
Arrangemanget pågår mellan 13:00 – 16:00, söndagen den 28 augusti 2022.

Samling på parkeringen vid Bösarps kyrka kl 13:00. Därifrån tar vi oss till fots till boplatsen, en promenad på ca 200 meter. Sista biten är en mindre backe.

Bösarp är beläget mellan Trelleborg och Anderslöv, ca 11 km nordost om Trelleborg.

Från Trelleborg
Kör Engelbrektsgatans förlängning österut. Passera igenom Dalköpinge och Gislöv.
Vik sedan av mot Anderslöv vid Åtta-korset och passera igenom Södra Virestad. Följ därefter vägskyltarna mot Bösarp.

Från Malmö
Kör väg 101 i riktning mot Ystad. Passera igenom Östra Grevie och Alstad. Vik av mot Fru Alstad någon kilometer öster om Alstad. Kör igenom Fru Alstad och följ sedan vägskyltningen mot Bösarp.

Länk till karta »