Flintskrapor

Ett vanligt fornfynd att hitta på stenåldersboplatser är flintskrapor i olika utföranden. Formen och vilken del av den avslagna flintan man använt har skiftat genom stenåldern. Ett har de emellertid gemensamt och det är de fint slagna retuscherna.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem

Havängsdösen

Havängsdösen ligger vackert belägen vid Verkeåns utlopp i Hanöbukten. Den är en stenkammargrav (megalitgrav) av typen dös från yngre stenåldern, ca 5 500 år gammal, byggd under trattbägarkulturens äldre fas. Den är belägen i Haväng på Österlen, i södra kanten av Ravlunda skjutfält.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem

Hindsgavl-dolken

Danmarks vackraste flintdolk

En dag i 1867 gick en liten pojke tillsammans med sin mor över den nyskördade ”Kæmpemark” på ön Fanø i Lilla Bält. Plötsligt böjde han sig ned, tog upp något och sa ”Titta mor vilken fin sten som jag hittade”. Det var inte ensam om att tycka. Marken hörde under herrgården Hindsgavl och godsinspektören, som stod i närheten, köpte den genast av honom för en daler för att sedan skänka den till herrskapet på gården. Därför kallas dolken nu för Hindsgavl-dolken.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem

Venus från Willendorf

Venus från Willendorf är en 11,1 cm hög paleolitisk venusfigurin återfunnen i Österrike av arkeologen Josef Szombathy vid en utgrävning 1908 nära Willendorf i Niederösterreich. Den är snidad i kalksten av en oolitisk bergart, som är ovanlig i trakten av fyndplatsen och den har färgats med rödockra.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem