Sjöborrar och grävgång

Sjöborrar och grävgångar är vanliga fossil att hitta längs med den kalkrika skånska kusten och på åkrarna på Söderslätt.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem

Den fossilerade bajskorven från Jórvik

Före 1970-talet gjordes enbart slumpmässiga fynd från vikingatiden i York, England. Detta kom radikalt att ändras när arkeologerna år 1972 gjorde en första mindre utgrävning i området vid Coppergate. Man fann inte mindre än 9 m tjocka kulturlager, varav det mesta kunde dateras till vikingatid. Lagren var också ovanligt fuktiga, vilket gjort att mycket organiskt material hade bevarats. Arkeologerna fann bl a timmer från byggnader samt textilier och läder från kläder och skor.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem