Den fossilerade bajskorven från Jórvik

Före 1970-talet gjordes enbart slumpmässiga fynd från vikingatiden i York, England. Detta kom radikalt att ändras när arkeologerna år 1972 gjorde en första mindre utgrävning i området vid Coppergate. Man fann inte mindre än 9 m tjocka kulturlager, varav det mesta kunde dateras till vikingatid. Lagren var också ovanligt fuktiga, vilket gjort att mycket organiskt material hade bevarats. Arkeologerna fann bl a timmer från byggnader samt textilier och läder från kläder och skor.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem