Lindholmens borgruin

Lindholmens borgruin vid Börringesjöns nordvästra strand (ca 6 km öster om Svedala) är idag en gräsbevuxen kulle, men i slutet av 1300-talet reste sig här en betydande försvarsanläggning i rött tegel med kärntorn, hörntorn och ett 18 meter högt porttorn. Lindholmen var då en riksborg och ett starkt danskt fäste.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem

Sjöborrar och grävgång

Sjöborrar och grävgångar är vanliga fossil att hitta längs med den kalkrika skånska kusten och på åkrarna på Söderslätt.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem

Flintskrapor

Ett vanligt fornfynd att hitta på stenåldersboplatser är flintskrapor i olika utföranden. Formen och vilken del av den avslagna flintan man använt har skiftat genom stenåldern. Ett har de emellertid gemensamt och det är de fint slagna retuscherna.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem

Hällristningen i Frännarp

På en magisk plats mitt ute i de göingska skogarna (ca 30 km norr om Kristianstad) ligger Frännarp hällristning, daterad till bronsåldern (perioden 1800-500 f.Kr). Ristningen är svår att datera närmare, eftersom bra dateringsmetoder saknas.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem

Havängsdösen

Havängsdösen ligger vackert belägen vid Verkeåns utlopp i Hanöbukten. Den är en stenkammargrav (megalitgrav) av typen dös från yngre stenåldern, ca 5 500 år gammal, byggd under trattbägarkulturens äldre fas. Den är belägen i Haväng på Österlen, i södra kanten av Ravlunda skjutfält.

För att läsa hela artikeln måste du vara medlem i Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap och dessutom inloggad på webbplatsen.

Vänligen . Är du är inte medlem? Bli medlem